Наши родные... Вторник
06.12.2022
20:46
Приветствую Вас Гость | RSS Главная страница | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории каталога
Мои статьи [54]
Интересное, но не мной написанное.. [11]
Информация из печатных источников и интернета по теме генеалогических исследований

Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Нормально
4. Ужасно
5. Плохо
Всего ответов: 412

Начало » Статьи » Мои статьи

Алфавит (А-И) персон к Адрес-Календарю Моск. губ. 1895
На этом сайте есть интереснейшие материалы для нас - адрес -календари губерний Российской империи. Но читать их! Врагу не пожелаешь, ибо выложен он в pdf -е... Адрес-Календарь Моск. губ. 1895 http://www.givc.ru/rnb/12/01.pdf

*****************************************************************

АДРЕСЪ – КАЛЕНДАРЬ
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

НА 1895 ГОД

(Личный составъ казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій въ московской губ.).

М 0 С К В А,
Типографія Губернского Правления.
І895.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А

Абакумовъ. В. С. 23.
Абельсъ А. Ф. 173.
Абловъ И. М. 72 и 74.
Абрамовъ И. П. 61.
Абрикосовъ В. А. 16.
Авдий, Иеромонахъ. 205.
Авдюнинъ И. И, 163.
Аверкиевъ А. А, 15.
- А. А. 17 и 18.
- А. А. 133, 134, 138.
- Н. А. 99.
Аверьянова М. А. 113.
Автократовъ В. И. 7.
Агальцовъ Ф. Т. 146.
Агаповъ Н. А. 15.
Агафоновъ А. Г. 142.
Агеевъ А. Д, 123.
Адамовичъ В. М. 13 и 55,
Адрианъ. 67.
Азанчевская С. В. 48.
Азанчевский В. Н. 138.
- М. П. 72.
Акимовъ К. 162.
- Н. А. 196.
Аксеновъ В. В. 101.
- Д. Ф. 173.
Александрийский П. М. 26 и 37.
Александровская В. А. 50.
Александровский И. И. 128.
Александровъ Л. Л. 129.
Александровъ-Дольникъ К. К. 26,
Алексеева А. Ф. 167.
- М. А. 33.
Алексеевъ М. 162.
- В. Н. 69.
Аллилуевъ С. Ф. 175-
Алферовъ Д. И. 186.
Алферьевъ Н. И. 61.
Алябьевъ Г. С 3.
- Н. И. 53.
Алявдин А. Т. 124.
Аменицкий А. Н. 139.
Ананьинъ А. И. 147 и 148.
Ангелина. 157.
Андерсонъ А. X. 53.
Андреевъ Н. М. 16.
- В. С 23.
- Н. А. 67.
- С. А. 78.
- Н. М. 79.
- С. А. 80.
- Н. М. 80 и 81.
- С. А. 84 и 85.
- Н. М. 84.
- А. А. 160,165 и 168.
- Ф. И. 190.
Андрей, архимандритъ. 128.
Андроновъ А. Е. 155.
Андросовъ Н. И. 15.
— Н. И. 61.
Андрушкевичъ П. И. 199.
Анисимова М. Я. 92.
Анисимовъ К. В. 70.
- И. А. 184.
- В. Г. 74.
Аничковъ А. И. 9.
Анненковъ Н, С 21.
- В. К. 71.
Аннинский С. М. 135.
Анофриевъ С. И. 30.
Ансеровъ И. М. 45.
- С. П. 50.
Антоний. 110. 111. 128.
Антоновъ В. Н. 68.
- К. А, 91.
- Н. В. 134.


Антушевъ А. И. 59.
- А. И. 68.
Анфиногеновъ Д. 145.
Анцыферовъ С, И. 22.
- С.И. 125.
- С. И. 188,
- С. И. 84.
Апушкинъ К. К. 9.
Арпашовъ А. И. 126.
Аристарховъ П. П 109.
- П. П. 112.
- П. П. 115.
Аркадий 111,
Арндтъ Е. К. 11.
Армандъ А. Е 49.
Арсентъевъ В. В. 88,
Арсеньевъ А. С. 162.
- А. С. 165.
Арташевский Н. Я. 61.
Артемовъ С. Н. 74.
- И. И. 74 и 74.
Артыновъ Е. Д. 117 и 119.
Архангельский П. А. 128.
- И. А. 59.
- И. А. 62.
- П. И. 112.
- А. Г. 74.
- А. 140.
- П. Н. 158.
Архаровъ В. Е. 74.
Архиповъ Е. 93.
Астаповъ А. Н. 197.
Астафьева А. А. 109.
Астрологовъ Д. М. 135.
Афанасьевъ А. П. 60.
- С. И. 137.
- В. Ф. 175.
Афонинъ А. И. 51.
Афонская В. А. 203.

Б

Бабакинъ В. И. 122.
Бабешъ 117.
Бабинъ Н. А. 158.
Бабыкин М.И. 200
Бабуринъ В. Я. 103.
Багрецовъ М. П. 115.
Багриновский, М. П. 26.
Бадинъ А. Л. 68.
Бадровъ С. М, 162.
Бажановъ В. И. 95.
Баженовъ А. И. 185.
Бажановъ Н. М. 204.
Базильский А. П. 5.
Базылева А. Н. 121.
Байковъ Н. К. 158.
- Е. А. 161.
Бакшеевъ П. Н. 77.
Балкашина Е. Н. 49.
Балуковъ В. А. 38.
Банза К. К. 20.
Бандуринъ Ф. А. 63,
Банниковъ М. Т. 123.
Барановъ М. М. 127.
- Я. С. 30.
Барамбоимъ К. Н. 129.
Бариновъ С. М. 186.
Баранихинъ И. А. 131 и 136.
- А. В. 136 и 137.
- С. Н. 136.
Барвинский А. А. 93 и149.
Бардовъ И. И. 164,
Барковъ А. И. 25.
Барокъ П. А. 32.
Бартновский И. О. 9.
Баршевъ Е. И. 7.
- А. А. 98.
- С. И. 166.
Барский А. А. 148.
Басовъ, Ф. Т. 68.
Баташевъ П. Н. 30, 37.
Безобразовъ Ф. Ф. 90.
- А. Ф. 14, 91 и 87,
Безусовъ И. Я. 48.
Белютинъ С. П. 45.
Березинъ П. А. 120.
- Д. 107.
Бергеръ М. А. 121.
Бекаревичъ В. М. 182 и 188.


Березниковъ Н. П. 17 и 161,
Бережковъ И. Н. 148.
Бергъ В. Н. 116.
Берсъ П. А. 129.
Беркеръ Р. А. 142.
Бестужевъ П. Н. 131.
Берданосовъ С. И, 197.
Бескодаровъ В. И. 198.
- И. М. 198.
- С. Е. 200.
Березницкий В. Я. 57.
Бирюковъ Е. Н. 185.
- А. А. 9,
Биттъ В. Р. 49.
Брохинъ В. П. 62.
Блюумфельдъ М. А. 92.
Благушинъ К. К. 121.
— И. А. 122.
Благовещенский И. П. 122.
— А. В. 144.
— И. Н. 196.
Бландовъ Н. И. 172.
Блохинъ С. 24.
Боголеповъ А. М. 57.
Богатова С. Д. 66.
Боженовъ С. Н. 75.
Богдановъ А. Е. 82.
Божановъ В. М. 89, 91, 92, 93.
Богоявленский В. Е. 90.
Богатыревъ И. С 92.
— Н. П. 94.
Болышевъ Н. Е. 95.
Богоявленский В. И. 96.
Болотовъ А. Н. 99 и 101.
Бориславский С. Г. 100.
Богуславский И. Н. 101.
Богоявленский В. В. 115.
Бовинъ Е. З. 120.
Богомоловъ М. П. 121,
Бородинъ П. И. 123 и 127.
Боголеповъ. И. Г. 124.
Бочаровъ И. Н. 127.
Богдановъ П. П. 127.
Бобровъ Ф. И. 130.
Бодровъ С. И. 138.
Болотовъ Н. А. 193.
Бочаровъ А. П. 144
Бобровъ И. Т. 97.
— С. Ф.97.
Боболовичъ Ф.А. 187.
Боголеповъ И. 167.
Боголюбовъ А. М. 161.
Борзовъ А. П. 161.
Бонарцевъ К. П. 165,
Бороздинъ Б. М. 192.
Боголеповъ Д. 157.
Болотовъ А. Н. 156.
Боголюбовъ А. М. 159.
Бородинъ А. И. 152.
Борисоглебский Ф.А. 153.
Боушевъ А. В, 151 и 153.
Боголеповъ А. А. 199.
Бобровъ Д. В. 201.
Боголеповъ. С. А. 201.
Боратынский. Л. А. 4 и 12.
Боголеповъ Н. Л. 5.
Бородкинъ П. С 5
Богословский Н. В. 6.
Богомоловъ. А. С 7.
Богударовъ Н. Ф.19.
Боровский А. С 19.
Богдановъ Н. К. 22.
Бобрищевъ-Пушкинъ А. М. 23.
Боголюбовъ Н. А. 25.
Боярковъ В. А. 25.
Богоявленский К. И. 30.
Борисовъ П. И. 38.
Боголеповъ Д. А. 43.
Бобриковъ И. М. 44.
Богоявленский Н. И. 45.
Боровская О. К. 48.
Брошнинъ Н. С. 61.
Брусникинъ Ф.Я. 61.
Бриллиантовъ Ф.В. 121.
Бришъ 131.
Бренинъ А. Г. 132.
Бруновъ Н. А. 134.
Брюхановъ И. А. 151.
Брызгаловъ С. А. 22 н 151.
Брайкевичъ Е. Н. 4

Браунъ Г. И. 10.
Брылкинь А. С. 32.
Булыгинъ А. Г. 3.
Бубель-Яроцкий С. И. 6.
Буткевичъ П. Н. 60,
- Р. О. 61, 62 и 64.
Бухаревъ Г. И. 63.
Бухарева А. Е. 66.
Буржина-Буржинский 67.
Бунина А. П. 82.
Бугацкий Н. М. 101 и 102.
Букинъ А. Р. 117.
Бутурлинъ С. С 45.
- Д. С. 145.
Буффеевь Г. Я. 148 и 155.
Будкинъ И. 148.
- Р. П. 148.
Бутыгинъ И. Е, 175.
Буслаевъ В. В. 201 и 202.
Бучинский Н. А. 202.
Бучинский Н. Н. 202.
Бутковъ А. И. 8.
Бухановъ П. А. 24.
Бутурлинъ С. С. 30.
Бутюгинъ И. В. 44.
Буравцовъ С. Н. 46.
Булгаковъ В. М. 50.
Бутурлина. М. С. 52.
Быловъ Н. Н. 96.
Быковъ В. А. 145 и 148.
- В. И. 147, 148 и 149.
Быкова Л. М. 153.
Былеевъ В. А. 29-
Быстровъ А. И. 26,
Белкина Н. К. 54.
Белоусовъ А. М. 54.
Беловъ И. В. 62,63.
Беляевъ П. 66.
Белоголововъ А. Н. 80.
Белотеловъ Д. А, 94.
Беляевъ А. А. 112, 149 и 202.
Беляевъ А. Д. 111.
Бенецкий Р. Р. 133.
Бельяниновъ Н. С. 137 и 138.
Беляевъ В. 190.

Бельский И. М. 142 и 143.
Белоусовъ Н. А. 144.
Беляевъ И. Н. 154.
Беловъ С А. 162.
Беляевъ А. 173 и 178.
- Р. А. 5.
- А. П. 33.
- П.П. 35.
Белишевъ И. Е. 30, 33 и 43
Белиц-Гейманъ С. А. 35.
Белишевъ Е. К. 38.
Белишева Ю. К. 51.
Белорастовъ И. В. 52.

В

Вадбольский В. М. кн. 9.
- Н. М. кн. 9.
Валентинъ 55, 205.
Валицкии В. В. 65.
Варгинъ А. Ф. 84.
Варгинъ А. А. 72.
Вардашкинъ В. Н. 186.
- М. Е. 185.
Варенцовъ И. С. 103.
Варженевская С. П. 166.
Варженевский А. К. 14 и 158.
Варсонофия 107.
Васильева М. М. 153.
Васильевичъ В. П. 172.
Васильевъ А. Ф.181,183 и 188.
- В. Я. 149.
- И. А. 204.
- А. В. 160 и 162.
- Н. В. 10.
- Н. Ф.17.
- Н. Ф.181,183, 184 и 187
- Ф. Д. 30.
Васильчиковъ П. А. 177,
Вассианъ 179.
Вахтеровъ В. П. 22.
Вашкевичъ Н. Ф. 17.
- Н. Ф. 120

Ващенко В. С. 202.
Введенский В. И.. 50.
- А. И. 111.
Вейденбаумъ А. Г. 6.
Вейландъ Ф. А. 37.
Веймарнъ Н. Я. 94.
Великановъ С. П. 115.
Величкинъ А. И. 10.
- П. В. 52.
Величковъ А. Н. 204..
- Л. Н. 165.
Вельяминовъ Г. Н. 18 и 21.
Вельминъ П. Г. 193.
Вершинъ А. Г. 163 и 165.
Веселовский И. Г. 105.
Ветлицкий П. А. 15.
Вечесловъ Н. П. 145.
Визембергъ А. И. 89.
Викентий архимаидрить. 56.
Виленцъ Г. Г. 82,
Виноградова О. И. 44.
Виноградовъ В. А. 46.
- В. В. 51.
- Г. К. 57 н 143.
- И. П. 199.
- Н. И. 112.
- Н. А. 19 и 20.
- В. Д. 161.
- А. И. 152.
- Н. П. 125.
- В. С. 117.
- А. Е. 153.
- П. 166.
- Г. П. 8.
- И. И. 53.
- А. 73 и 76.
- С. Ф. 183.
Винокуровъ В. Д. 201.
Виссоновъ Д. Д. 193.
Виссъ Е. Ф. 151.
Витте И. Г. 196.
Вишневская А. М. 135.
Вишняковъ Н. Д. 10.
- М. П. 30.
- А. С. 173 и 176.
Вишняковъ Н. Г. 125.
Владимировъ А. В. 109.
Владимирский Н. А. 127.
- П.И. 129,131и 132.
- А. В. 9.
Власовъ А. Д. 19.
- И. П. 175,
- И. А. 164.
Власьевъ И. И. 162 и 163.
- М. В. 160 и 163.
Воеводинъ С. З. 67.
Воздвиженский Д. П. 137.
- П. П. 25.
- П. Л. 92.
Вознесенская О. И. 50.
Вознесенский И. В. 5.
Воиновъ Л. Н. 46.
- Н. Д. 46.
Волковъ Ф. Н. 90, 91, 92 и 93.
- А. Ф. 93.
- М. В. 106.
Волконский П. Д. кн.. 172.
Волловский Б. А. 79 и 85
Володьзько К. А. 24.
Волхонский В. А. 110.
Волынский Н. В. 144.
Вольский С. Ф. 146.
Вольский С. Ф. 68.
Воробьевъ И. Н. 91.
Воронцова А. Н. 46.
Воронцовъ А. М. 49.
Воронцовъ Д. И. 202.
Воскресенская Е. И. 189.
Воскресенский Н. А. 114.
- Н. А. 83.
- Г. А. 110.
- А. Н. 114,
- П. 139 и 140.
- В. А. 154.
- А. П. 5.
- Н. П. 6.
- С. М. 52.
- И. 55.
- И. И. 47.
- Н. 178.
Востоковъ А. В. 50.
Врангель В. В. 23.
Всесвятский В. П. 108.
Всехсвятский Н. Д. 111.
Вшивкинъ К. А. 61.
Выдринъ П. С. 127, 34
Высотский А. И. 5.
- А.Ф. 171,173 и 174
Вуичъ Э. И. 12, 25.
Вульфертъ И. К. 37.
Вульфъ Ф.Н. 5.

Г.

Гагаринъ Г. Г. кн. 14,129 133 и 138.
Гагманъ П. Ф.130.
Гавриловъ М. Н 6.
- Л. Г. 184.
- И.Н. 7.
Гавшинъ В. А. 82,
Газринъ И. И. 166.
Галактионовъ И. Г. 145.
Ганьшинъ Н. А. 193.
Гамзинъ М. С. 123.
Гарднеръ А. П. 101 и 102.
Гартманъ Э. К. 143 и 151.
Гасилинъ В. Т. 103.
Гаудрингъ П. И. 6,
Гедройцъ-Юраго Г. И. 141.
Гелинкъ В. А, 156.
- Е. А. 153.
Георгиевский В. С. 152.
Герасимовъ К.О. 164.
Гермези И. К. 141.
Герье В. И. 16.
Гетманенко П. И. 190.
Гильзенъ А. А. 60.
Гильзенъ Г. А. 60,
Гиринъ В. Н. 53.
Глаголевский С. И. 125
Глаголевъ Д. М. 19.
- И. Ф. 29.
- В. А. 44 и 54.

Глаголевъ Н. М. 65.
- С. С. 111.
Глазковъ С. С. 61.
Глазовъ В. В. 10.
Глухаревъ П. А. 92.
- М. А. 93 и 94.
Глуховской В. С. 196.
Глушковъ К. Н. 82.
Гневышевъ И. А. 23,
Гнездевъ. С. С. 122.
Говоровъ А. Г. 25.
Говоровъ С. К. 51.
Голенищевъ-Кутузовъ П. П. 172, 177.
Голиковъ Я. М. 135.
Голицынъ В. Ал. князъ. 27., 37, 38, 39 и 48.
Голицынъ Н. С. кн, 53.
- Д. М. кн. 90.
- А. М. кн. 119 и 124.
- А. К. 190.
Головина А. А. 204,
- М. А. 204.
Головинъ Ф.А. 15, 17, 101 и 105.
Голофтеевъ Н. К. 30 и 48.
Голубевъ В. А. 48.
- Г. В. 55.
- А. А. 94.
Голубинский Е.Е. 110.
Голубцовъ А. П. 111.
Голяшкинъ К. А. 194,
Гончаровъ Н. И. 88 н 90.
- П. С 161.
Горановский В. П. 92.
Горбацкий В. О. 67.
Горбовъ Н. М. 16.
Горбуновъ А. Н. 93.
- И. О. 139.
Горетовский В. Ф.199
Горижский С. Н. 80.
Горловъ В. С. 195.
Горневъ Н. В. 93.
Горностаевъ С. Н. 69.
Городенский В. В. 15

Городенский М. Г. 125.
Городецкий С. Д. 35.
- А. А. 192.
Гороховъ Д. Е. 103.
Горский А. 157.
- А. С. 146.
- Б. Ф. 156.
Горский-Платоновъ П. И. 101 и 108,
Горчаковъ П. М. 5.
Горшинский А. А. 155.
Горшковъ Г. А. 104.
- С. Г. 106
- В. И. 136 и 137.
Горяиновъ П. 178.
Горяновъ П. Б. 195.
Горячкинъ С. И. 69.
Гофштетеръ Р. А. 3.
Гранский И. А. 57.
Грачевъ П. А. 162.
- И. В. 163 и 164.
Гревский А. Г, 118.
Грековъ Н. Г. 92.
Гречаниновъ С. С. 96.
Гречишкинъ Н. Б. 79.
Грибковъ Н. С. 11.
Грибский А. Н. 98.
Григоровичъ А. И. 23.
Григорьева М. Ф.196.
Григорьевъ А. П. 29.
- Д. И. 32.
- А. Т. 155.
Григорьевъ И. 74.
Громанъ Г. Б. 152.
Громогласовъ И. М, 111.
Громовъ С. Ф. 78.
- П. И. 85.
- С. Ф. 83.
Грудзинский Д. И. 186.
Груздевъ А. С. 24, 37 и 38.
Грузиновъ В. Д. 182 и 185.
Грузова Е. А. 43.
Грузовъ В. Е. 69.
Грюнеръ Н. М. 183.
Грязновъ В, Н. 67.

Губерти Н. Н. 15.
Гуптъ С. Л. 11-
Гурбановъ Г. А. 129.
Гурьевъ В. 53.
- В. П. 52.
- Я. В. 135.
Гусевъ В. И, 145.
Гучковъ Н. И. 16 и 48.
Гущинъ Г. Д. 61.

Д.

Давыдовъ И. Н. 26.
- Л. Д. 160 и 167.
- Н. С. 116.
Даксергофъ В. А. 124.
Данилинъ Н. А. 134.
Даниловский В. М. 141.
Даниловъ 28.
- М. А. 148.
- А. А. 142.
Данцигеръ А. А. 64
Дамеръ И. Ф.146 и 153.
Деватовъ Н. И. 33.
Дейтрихъ А. Ф.180.
Делекторский Н. 157.
Дельсаль А. П. 183.
Дембинский Н. И. 15.
Дементьевъ Ф. М. 32.
Демидова А. И. 147.
Демидовичъ А. П. 19.
Демидовский М. М. 119.
Демидовъ И. И. 152.
Деминъ Н. Н. 71,
Демокритовъ М. А. 49.
Денисовъ В. С. 15.
- А. Т. 44.
Державинъ С. Д. 48.
- Л. 131 и 134.
Десятовъ П. А. 113.
Дзеконская В. И. 153.
Дзеконский И. Ф. 152.
Дигнотанский Л. Е. 144.
Диаконовъ А. И. 112.
Дмитревский И. К, 51

Дмитриева К.В. 106
Дмитриев М. Д. 106
- Д.Н. 46
Дынниковъ Н. А. 25.
Дьяконовъ Н. А. 29.
" _ В. В. 190.
Дьячковъ С. А. 28.
Детиновъ Ф.А. 16 и 61.
Дьяковъ А. И. 8.
Дмитриевъ-Мамоновъ А. Э. 3 и 58.
Добровольский Н. Ф. 22.
- Н. Ф. 39.
- Н. Ф. 76.
Доброгорский А. А. 17.
Доброклонский П. 66.
- С. П. 181,
Добролюбовъ К. Н. 68.
- И. 126.
Доброхотовъ И. И. 20.
- В. Я. 203.
Добровъ Н. И. 49.
- С. Н. 95.
Добрынинъ К. И. 202.
Добычинъ Д. С. 148.
Долговъ В. М. 106.
Долгоруковъ П. Д. кн. 14, 180 и 188.
- Д. Н. 183 и 189.
Долматовъ И. М. 73.
Долотовъ К. С. 63.
Домнинский В. А. 15.
Домышляевъ Д. В. 57.
Допаловичъ М. П. 156.
Дорошкевичъ В. В. 89 и 91.
Дрожжинъ И. И. 147.
Дронова Е. П. 46.
Другановъ С. И. 137.
Другова Е. А. 47.
Друговъ В. В. 51.
Друри Г. В. 139.
Друцкой-Соколинский В. М. кн, 116.
Дунашовъ М. В. 72.
Дурасовъ Н, П. 103, 192, 198 и 201.
- П. М. 192 и 196.
Дурневъ С. В. 110.
Дурново И.А. 17,172,174 и177.
Дуфнеръ В. П. 120.
Духовской М. В. 17, 90 и 95.
Дыбовский Н. А. 159.
Дынниковъ Н. А. 25.
Дьяконовъ Н. А. 29.
- В. В. 190.
Дьячковъ С. А. 28.
Детиновъ Ф.А. 16 и 61.
Дьяковъ А. И. 8.

Е.

Евреиновъ Н. Н. 29.
Евтихиевъ В. Д. 204.
Евтихия, монахиня 140.
Евтеевъ А. 173.
Евреиновъ М. П 156.
Егоровъ П. Г, 6.
-- И. В. 33.
- П. 73.
- С. С 109 и 115
- К. Е. 178.
- В. И. 105.
Егорьевъ А. Н. 121.
Едлинская О. П. 43.
Елагинъ В. В. 3.
- И. А. 63.
Елизаровъ П. А. 104.
Елисеевъ В. 184.
Ельчаниновъ С. С. 194,
Емельяновъ Я. А. 102.
Ермолаевъ В. А. 175.
Ерковъ А. А. 83.
Ершовъ А. А. 53.
- С. О. 145.
- В. М. 172.
- В. И. 177.
Ефремовъ В. Ф. 102.

Ж

Жадановский А. А. 76.
Жаровъ О. П. 102
Ждановъ В. Ф.183.
- И. А. 93.
Жедринский Н. А. 172 и 177
Желтоуховъ П. М. 7,
Жеребкова Е. С. 109.
Жигаревъ С. А. 19.


Жигаревъ А. В. 173.
Жиглинокий Н. Р. 104.
Жильцовъ М. Л. 38.
Жиркевичъ А. К. 19.
Жужиковъ М. Ф.74.
Жуковъ А. Е. 134.
- Н. И. 109.
- Н. Ф. 30 и 52.
Журавлевъ М. К, 174.
Жучковъ Ф.А. 158.

3.

Заблоцкий А. А. 66.
Завалишинъ П. И. 100 и 106
- М. И. 83.
Завьялова М. М. 42.
Загоскинъ Д. Н. 105 и 138.
Загрядсковъ С. М. 197.
Заевъ В. И. 145.
Зайцевъ И. И. 164,
- Г. В. 134.
- И. А. 108.
Зайцъ К. В. 55.
Закатовъ С. М. 54.
- С. С. 54.
Залесский И. П. 6.
- А. А. 163.
- В. Ф. 100.
Замараевъ Г. Д. 184.
Занини А. В. 42.
Занковъ 3. И. 125 и 126.
Заозерский Н. А. 111 и 114.
Заорский Ч. О. 95.
Заринъ П. И. 10.
Зверевъ В. А. 31.
- М. 55 и 195.
- И. А. 73.
- Н. А..77.
- П. И. 89.
- И. П. 101.
Звягинъ П. С. 127.
Зеленецкий П. В. 144.
Зеленинъ К. И. 126.
- Н. Г. 6.

Зенякинъ К. В.,167.
Зернова Н. П. 50
Зерцаловъ М. И. 19
- А. А. 71.
Зерчаниновъ С. А. 5.
Зерчениновъ С. И. 47.
Зиловъ Н. Н. 17 и 101.
Зимаревъ С. Г. 24.
Зимина В. Н. 42.
Зиминъ В. И. 46.
- И. В. 71 и 72.
Зиновьевъ М. И. 127.
Знаменская В. В. 45.
Знаменский Н. Н. 106.
Зографъ Н. Ю. 15, 17 и 183.
Золотовъ А. И. 143 и 150.
Золотухинъ И. А. 50.
Зоринъ В. В. 127.
Зотовъ П. С. 63 и 65.
Зубачевский И. П. 109.
Зубелевичъ А. В. 61, 62 и 66.
Зенченко П. П. 7.
Зыбинъ Д. Г. 79 и 81.
- И. Е. 175.
Зяблова Н. И. 113.

И

Игнатьевъ А. М. 203.
- Н. А. 192 и 193.
- И. Е. 81
- В. В. 46.
- А. А. 182 и 187.
- Г. П. 181 и 183.
Игумновъ Г. И. 30.
Иваненко М. М. 17 172.
Иванова В. Д. 33.
- Т. И. 62.
Ивановъ П. И. 6.
- И. С. 9.
- Н. Н. 10
- И. С. 10.
- И. И. 18.
- А. В. З3,
- В. П. 39.

Ивановъ А. И. 62.
- П. Э. 64.
- Г. И. 75.
- В. 86.
- П. И. 92.
- П. А. 95.
- А. И. 103.
- К. П. 105.
- А. Г. 126.
- П. Е. 126.
- Г. М. 127.
- Д. И. 137.
- В. Т. 161.
- П. И. 193.
- В. И. 199.
- П. Д. 188.
Ивковъ Ф. П. 23.
Изгагинъ Д. С. 123.
Изгарышевъ А. Н. 44.
Ильина Е. Ф.155.
Ильинская И. М. 44.
- Ю. А. 96.
Ильинский В. И. 93.
- А. 97.
- В. 140 и 204.
- М. 76.
Ильинъ И. И. 186.
- Э. Л. 175.
- Я. В. 173
- Н. И. 72, 75 76 и 16
- А. А. 169.
- В. Ф. 76.
Иловайский П. М. 11.
Имбергь Э. А. 185.
Иннокентий архимандритъ 205.
Ирисовъ И. А. 44.
Исаенковъ Н. Д. 23.
Истоминъ В. Ф.136 и 137.
Истринъ М. Ф. 48.
- П. Ф. 78.

- И (I)

Иевлевъ П. П. 4.
Иерапольский Д. 61
Иеронимъ 67.
Иоасафъ 157.
Иогансенъ А. А. 26.
Иогель М. К. 50.
Иошхесъ Я, М, 135.



Источник: http://www.givc.ru/rnb/12/01.pdf
Категория: Мои статьи | Добавил: rusgenealogy (23.08.2007) | Автор: Наталия
Просмотров: 5230 | Рейтинг: 5.0

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск по каталогу

Полезные ссылки

Статистика


Copyright MyCorp © 2006