Наши родные... Вторник
06.12.2022
20:54
Приветствую Вас Гость | RSS Главная страница | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории каталога
Мои статьи [54]
Интересное, но не мной написанное.. [11]
Информация из печатных источников и интернета по теме генеалогических исследований

Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Нормально
4. Ужасно
5. Плохо
Всего ответов: 412

Начало » Статьи » Мои статьи

Алфавит (буквы К-Р) к Адрес-кал. Моск. губ. 1895

АДРЕСЪ – КАЛЕНДАРЬ
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

НА 1895 ГОД

(Личный составъ казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій въ московской губ.).

М 0 С К В А,
Типографія Губернского Правления.
І895.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

К

Кабановъ В. Ф.174.
Каблукова В. А. 48.
Каблуковъ Н. А. 30 и 43.
Кадушевъ А. Д. 203.
Казакевичъ К. А. 8.
Казанский В. В. 138.
- Е. П. 80.
- П. И. 110.
- М. К. 111.
- М. С. 84.
- С. П. 112.
Казанцевъ А. В. 6.
- В. Г. 51,
- И. 76.
- М. В. 51.
- С. М. 51.
Какоринъ Н. И. 7.
Калининъ Г. И. 48.
- И. Н. 92.
- И. Т. 187.
- С. Д. 10.
Калиновский Д. С. 97.
Калугинъ Е. Ф.170 и 175.
Каленский К. И. 204.
Камышевъ И. А. 169.
Кананыкинъ А. П. 175.
- И. П. 175.
- Я. Н. 173, 174 и 176
Канарейкина А. М. 32.
Канарейкинъ П. М. 32.
Кандаковъ 34.
Кандидовъ П. И. 130 и 133.
Кантакузинъ П. М. 150.
Каншинъ И. А. 4.
Каплинъ П. К. 152,
Каптелинъ И. И. 102.
Каптеревъ А. Ф. 59, 63 и 66.
- Н. Ф 102.108и109.
Карабина Е. И. 42.
Каразинъ В. Н. 119 и 124.
Каргинъ А. К. 153.
Карелинъ Г. И. 127.
Каржавинъ Н. Н. 124.
Карзинъ А. Н. 184 и 185.
Кармолинъ Г. Н. 186.
- Д. Н. 185.
Карнауховъ В. П. 144.
- А. А. 171 и 174.
Карпинская А. Н. 139.
Карпова А. И. 45.
Карповъ Д. В. 191 и 194.
- П. Я. 132,
- П. П. 147, 148 и 154.
- А. Б. 65.
Карсницкий В. К. 201.
Карчагинъ В. К. 122 и 123.
Касаткинъ В. Д. 158.
Касаткинъ Д. В. 106.
Касимовъ Н. Д. 113.
Касьяновъ Л. Т. 98.
Каткова М. В. 48.
Катковъ А. М. 15, 16, 31,51, 52, 172, 177 и 194.
Катуаръ-де-Бионкуръ. А. А. 120 и 124.
Катуаръ А. В. 117.
- Л. И. 38.
Кафтанниковъ М. И. 103.
Кацеповъ Т. В. 72.
Кашаева И. Н. 17 и 134.
Кашкадамовъ П. В. 76
Кашперовъ Н, В. 142.
Каштановъ Т. И. 199.
Кедрова Е. В. 52.
Кедровъ П. В. 74.
Кейзеръ П. Ф. 24.
Келлеръ В. В. гр. 14 и 169.
Кипарисовъ В. Ф. 110.
Кирилловъ И. И. 24.
Кириллъ 110.
Кирпотинъ X. К. 112 и 114.
Кирхгофъ В. Л. 31.
Кирьяковъ С. Я. 198.
Кирьяновъ В. В. 178.
Киреева А. И. 49.
Киселева Л. Н. 33.
Киселевский И. Н. 123.
Киселевъ А. С. 117,119 и 123.
- М. С. 73.
Киттары А. Д. 54.
Кларкъ П. С. 23.
Клейстъ Ф.Е. 16, 80, 84, 120 и 125.
Клементьевъ Н. И. 149.
Клещевниковъ И. А. 122.
Климентовъ А. В. 169.
Климовъ А. М. 26.
Клинъ Э. Э, 10.
Клировъ И. И. 171.
Клоповский П. В. 67.
Ключарева М. Я. 43.
Ключаревъ В. П. 96.
Ключевский В. О. 110.
Кноблохъ К. К. 22, 39 и 177.
Князевъ В. В. 4.
Князятовъ Я. В. 12.
Коверенковъ Е. Ф.188.
Коврайский П. А. 37.
Когтевъ В. В. 96.
- Г. В. 109.
Кожинъ А. Н. 6.
Козлинский 63.
Козловъ И. П. 148.
- П. В. 158.
- Г. И. 96.
- Н. В. 116.
Козновъ Е. Л. 3.
Козыревъ П. А. 116.
Коклюгинъ А. М. 12.
Коковъ М. Г. 67.
Колесниковъ П. И. 174 п 175.
- С. Н. 102.
Коллиопина А. И. 114.
Коллиопинъ И. Н. 113.
Колмаковъ Б. И. 180 и 181.
Колосовъ П. И. 175.
Колосовъ Н. А. 111.
- Я. П. 21,
Коль А. И. 35.
Колычевъ П. О. 185.
Комаровъ М. В. 148.
Комисаровъ И. О. 113.
Кондорский М. К. 32.
Кондратенко И. Г. 6.
Кондратовичъ Ф. В. 71 и 75.
Коноваловъ Н. П. 4.
Константиновский И. В. 10.
Константиновъ Е. А. 136.
Коншинъ С Н. 194 и 201.
Коптелинъ И. И. 108.
- Н. И. 109.
Копусовъ И. О. 103 и 104.
Копьевъ И. М. 175.
Корещенко А. Н. 35.
Корпиловъ П. И. 187,
Корнеева М. Я. 114.
Коробовъ А. В. 121
- А. А. 103.
Короваевъ Н. А. 103.
- С. А. 100.
Корзинкина Ю. М. 50.
Корзинкинъ С. С. 50.
Королева А. А. 52.
Королевъ П. Г. 200,
- И. П. 166.
Коротковъ Ф.А. 90 и 91.
- Д. А. 95.
- В. Я. 57.
Коротневъ А. С 19.
Корстковъ А. А. 202.
- П. И. 7,
Корсунский И. Н. 111.
Косинъ К. Г. 180.
Косминковъ Н. В. 177.
Косминовъ Н. В. 170.
Косовъ Д. С. 175.
Кособоковъ М, М. 58.
Косточкинъ Н. А. 144.
Костровъ И. С. 139.
Костыгинъ Г. А. 134.
Костылевъ П. П. 194.
Костяковъ И. М. 197.
- Н. Д. 197 и 198.
Котеровъ В. И. 30.
Котовъ В. С. 113.
Кочедыковъ Ф.А. 162.
Кочерыгинъ К. И. 108
Кравченко П. К. 8.
- А. Н. 170 н 172.
Кравчинский А. Г. 141.
- С. Г. 141.
Красновский П. И. 156.
Красновъ М. А. 148,
- Г. А. 67.
Краснопольский Л. В. 50.
Красовский И. И. 75.
- Л. А. 180.
Красовский П. Ф. 6.
Красюкъ Н. А. 35 и 61.
Краюшкинъ И. В. 173.
Крепионъ Н. А. 152 и 153.
Крестовъ Н. С. 7.
Криденеръ-Струве А. А. 143.
Кристи Г. И. 14 и 98.
Критский М. И. 143.
- А. А. 26.
Криштофовичъ С. Е. 21.
Кроткова Е. С. 114.
Кротковъ П. 55.
Кручининъ Д. И. 122.
Крыжовъ С. А. 9.
Крылевская Е. Г. 139.
Крылова Е. И. 50.
Крыловъ Ю. А. 152.
Крыловъ Е. В. 152.
Крыловъ А. П. 153.
- И. Е. 90 и 92
- М. И. 91.
- П. Е. 92.
- М. Е. 94.
- И. Н. 173.
Крымовъ С. Н. 198.
- В. А. 240.
Крысин Е.А. 81
Крюков И.Д. 69
Ксенофонтов Ф. 120
Кувшиновъ С. Н. 91.
Кудашевъ С. С. кн. 21.
Кудринъ М. 126.
Кудрявцевъ Т. Ф. 113.
- Ф. А. 15.
- Ф. С. 30 48, 173 и 174.
- В. Н, 43.
Кудряшовъ В. И. 44.
Кузнецова Е. И. 32-
Кузнецовъ В. Г. 175.
Кузовлевъ С. Ф.199.
Кузьмина К. В. 47.
Кузьминъ Н. В. 138
- К. А. 7.
- И. 73.
- Я. К. 87.
Кузьминъ-Короваевъ А. А. 31.
Кузьмичевъ С. Д. 53 и 197.
- М. Д. 197.
- Н. А. 108.
Кукинъ Д. И. 164.
Кулагинъ П. В. 148.
Кулаковъ А. И. 197.
Култашевъ Г. М. 15
Кунинъ Н. П. 25.
Кундасова Н. И. 203.
Купленский А. 189.
- Н. И. 106.
Куприановъ А. И. 151.
Купцовъ Т. Н. 122.
Куракинъ 62.
Курбатовъ И. И. 36.
Курдюковъ И. Т. 187.
Кутлеръ П. Н. 20.
Кутуковъ В. В. 192
Кухтинъ В. П. 122.
Кучинский К. П. 132.
Кучумова Е. П. 43.

Л

Лабунская Ю. Г. 196.
Ладыженский Г. С. 4.
Ламакинъ Г. С. 16, 59, 61, 62 и 63.
Ланской С. М. гр. 16, 72 и 73.
- М. М. гр. 29.
- М. С. гр. 37.
Ландышевъ И. И. 27.
Ландышевъ А. И. 57,
- М. И, 98.
Лаитова Т. М. 115.
Лабзинъ И. М. 67.
Латрыгинъ. П. В. 74.
Лавровъ Л. А. 85.
Ласский М. Ф. 90.
Лавровъ П. А. 98.
- М. И. 100 и 103.
Латинский И. И. 112.
Лаврентьевъ К. В. 113.
Ландманъ П. А, 129.
Лашинъ А. Н. 163.
- Ф. Г. 164.
Лавровъ Г. А. 170 и 172.
Лашкаревъ М. Ю. 177.
- П. Н. 4.
Лебедевъ А. В. 6.
- С. А. 24.
- И. В. 25.
- С. М. 44.
- В. М. 60.
- И. М. 72.
- А. П. 110.
- П. 107.
- В. Н. 106.
- М. С. 113.
- Д. Е. 119.
Лебедевъ-Лефинъ С. М. 120.
Лебедевъ А. 97.
- В. М. 125.
- А. П. 155 и 167.
- Н. Н. 10.
- И. 157.
- М. Д. 10.
- Н. К. 171.
- П. Д. 190.
- В. Г. 11.
Левшинский А. А. 129.
Левинъ Н. Н. 148.
- Е. М. 143, 145, 147, 148 и 151
Левкиевский С. 178.
Левицкий Н. В. 8.
Левшин А. И. 104.
Лепешкинъ С В. 16.
Леоновичъ А. Ф.22.
Леонардовъ С. И. 53.
Леонтьевъ Н. А. 114.
- А. П. 55.
Леоновъ И. В. 60. 61 и 62.
Левандо Е. М. 86.
Лескинъ М. Г. 121,
Летоньевъ Н. А. 112.
Лещинский Е. И. 103.
Лерхъ А. И. 139,
Лежневъ В. М. 143.
Леоненковъ П. Н. 151.
Либерандовъ М. П. 5.
Литкевичъ М. П. 7.
Ливенъ А. А. светл. кв. 14, 69 и 75
Липгартъ Э. А. 20.
Лилинъ С. А. 24.
Линевская Е. И. 23.
Линдеманъ И. К. 202.
Лихачева А. Г. 50.
Листратовъ Я. М. 74.
Линевъ А. А. 89.
Лисицынъ И. В. 94.
Липеровский В. Н. 113.
Лихутина К. И. 167.
Липинский А. М. 167.
Лосевъ С. А. 12.
Лопухинъ А. А. 26.
Ломакинъ Г. С. 64 и 65.
Локтаевъ А. Н. 69.
Лопатинъ В. М. 94.
Лободовский Л. Я. 105 и 110
Лопатинъ Н. М. 138
Лозовский М. А. 143 и 146.
Лобановский С. А. 172.
Лукинъ М. И. 8.
- В. Е. 61.
Лупандинъ А. Д. 26.
Лужинъ В. И. 101.
Лучининъ В. П. 111. 163
Лужковский Д. А. 148
Львовъ Н. Г. 145 и 150.
- Л. Н. 26.
- Г. И. 57.
- Д. Н. 148.
Людоговский И. М. 15,17, 160, 161,165, 166.
- М. А. 161.
Любимовъ Н. М. 62.
- Г. А. 48.
- Л. И. 44.
Ламинъ С. Д. 102,
- С. М. 16.
Лемевский С. Т. 68.

М

Магаринский В. В. 139.
Магдалина 86.
Магницкая Н. А. 96.
Мазарский В. С. 160.
Макарий архимандритъ 168.
- игуменъ 107.
Макарова А. В. 178.
Макаровъ Д. А. 45.
- П. Г. 74.
- А. В. 99 и 101.
- С. И. 162 и 163.
- Н. Н. 195,197 и 203.
- Н. В. 195 и 197.
- А. М. 195.
- А. И. 145.
- Ф. Н. 198 и 200,
Маклаковъ А. Н. 119.
Макошинъ А. И. 193.
Максимовъ А. П. 16.
- А. М. 18,
- Н.М. 182,184 и 185.
Макеевъ А. М. 10.
- С. И. 49.
- И. Ф. 92.
- С. В. 145 и 148.
Малаховъ А. Н 133.
Малафеевъ Д. М. 120.
Малевинский И. Я. 21.
Малевский-Малевичъ В. А. 4.
Малейновъ В. А. 186.
Малиновский Д. Н. 153 и 156,
Маловъ Г. В. 63.
Малышевъ М. М. 77.
- И. П. 103.
- К. И. 109.
Мальдзиневичъ Н. С 146.
Мамаевъ А. С. 108.
Мамонтовъ С. Н. 11, 17 и 30.
Манджинъ В. А. 11.
Мансурова М. Н. 53.
Манулинъ В. В. 122.
Маргоринъ М. А. 150.
Мария игумения 205.
Маркова М. А. 106.
Марковъ С. В. 48.
Маркъ М. Ф. 46.
Марльтонъ А. Я. 147.
Маровичъ Г. И. 170 и 174.
Мартыновъ В. Н. 38 и 47.
- В. Н. 16, 28 и 30.
Мартьяновъ П. П. 9.
- А. И. 82.
Масловъ Ф. 76.
Мастютинъ Д. Е. 116.
Матвеевский И. И- 109.
Матвеевъ X. М. 33.
Матовъ Н. А. 141.
Матышевъ В. С. 84.
Махонина М. Ф. 147.
Маченовъ Н. Т. 184.
Машинский Н. Ф.108 и 115.
Мошонкина С. А. 155.
Машковъ С. А. 154.
Машинъ Н. А. 190.
Маякинъ Т. Д. 162.
Магорский А. М. 169.
Медведева Е. В. 52.
Медведевъ А. Г. 74.
- В. М. 123.
- Д. Л. 138 и 139.
- Г. И. 199.
Медведковъ П. П. 77.
Мейенъ В. Ф. 182 и 183.
Мейнгардъ А. А. 20.
Мейнике Н. П. 85.
Мейнъ В. Ф. 17 и 18,
Меленковъ А. М. 96.
- В. М. 8.
Мелодинский В. Л. 5.
Мельниковъ М. Ф. 131,
- А. И. 87.
Менцынгеръ Е. И. 103.
Меркуловъ Г. О. 162 и 167.
- И. А. 295 и 200.
Мерро И. Н. 144.
Мещериновъ А. М. 84.
Мещерская А. М. 163.
Мещерский С. Б. кн. 17 и 90.
- И. И. 29.
- А. В. кн. 80.
- В. С. кн. 90.
Мигачевъ Е. Е. 120 и 121.
- Ф. Е. 122.
Миклашевский И. С. 8.
Микульшинъ С. Я. 27-
Милевский Н. Ф. 82.
Миловидовъ Я. В. 46.
- Г. Е. 63.
- С. Н. 91.
Миловъ С. А. 19 н 20.
Милославинъ А. Д. 27,
Мильковский Г. И. 10.
Миндеръ Е. Ф. 100.
Минервинъ С. П. 180.
Мининъ М. П. 19.
Миронова Е. Я. 153.
Мироновичъ Н. П. 144.
Мироновъ П. Ф. 74.
Миропольская 3. А. 92.
Миртовъ В. П. 34.
Миткевичъ-Долецкий П. И. 171,173 и 176
Митропольский Ф. 168. .
Митюшинъ В. И. 188.
- В. М. 79, 81 и 82.
- Н. А. 83.
Михайлова С. М. 203.
Михайловская Э. Ф. 136.
Михайловъ Н. А. 33
Михайловъ П. Е. 144.
- А. Я. 152 и 155.
- А. А. 177.
- Н. В. 188.
Михалковъ В. С 14,116 и 119.
- А. В- 17, 119 и 120.
Михеевъ П. И. 38,
- А. С. 90.
- А. А. 144.
- В. А. 144.
Мичуринъ Ф. М. 104 и 109.
Мишкевичъ А. А. 34.
Мневъ А. И. 190:
- Н. А. 74.
Можаровъ Н. П. 158.
Моисеевъ К. С. 108.
- В. И. 145.
Моласъ А. П. 167.
Молдавский А. П. 163.
Молчановъ А. И. 175 и 176.
- К. X. 194.
- П. Д. 25.
Молодзиневичъ Н. С. 145.
Молодяковъ И. 97.
Молотковъ С. Д. 102,
Морель К. И. 32 и 34.
- И. К. 36.
Моригеровский П. Д. 203.
Морозовъ П. 204.
- А. С. 175.
- А. В. 164.
- В. М. 160.
- Я. В. 127,
- Д. С. 127.
- А. И. 64.
Москалевъ В. Н. 176.
Москвинъ К. И. 5.
Мостовский М. С. 22.
Муравлевъ Д. И. 148.
Муравьевъ И. И. 54.
- И. В. 106.
- Д. И. 145.
Мурановъ Д. В. 181.
Мурашкинцевъ Н. А. 135.
Муретовъ М. Д. 110,
Муретовъ С. Д. 112.
Муромцевъ И. Н. 128 и 138.
Мусницкий П. А. 108.
Мухановъ П. С. 30 и 38.
Мухина С. П. 43.
- А. С. 51.
Мухинъ А. О. 67.
Мышцынъ В. Н. 111.
Мещаниновъ Л. Ф.144.
- Н. Н. 148.
Мякотинъ В. А. 187.
Мясниковъ А. А. 197.
- Н. В. 144.
Мясновъ С. Н. 58.
Мюленталь Г. Л. 24.

Н

Навроцкая Е. Г. 44.
Надеждинъ Н. Я. 8.
Назаровъ И. М. 54.
- П. Е. 176.
Назыровъ А. Д. 20.
Найденовъ А. А. 20.
Наметниченко Д. И. 11.
Нарожницкий М. А. 131 н 133.
Наумовъ В. Н. 190,
- Д. А. 17, 194 и 200.
Небольсинъ М. М. 87.
Неволинъ П. А. 72.
Невский Д. А. 52.
Невежина Ю. С, 174.
Невяровский И. М. 20.
Недошивинъ М. А. 19 и 20.
Недоумова В. С. 53.
- Е. С 53,
Недумовъ С. 53.
Неждановъ П. Н. 90 и 95,
Некрасовъ М. А. 112.
- Н. Н. 96.
Неофитовъ Н. Н. 169.
Неронова 54.
Нестеровъ С. Ф. 149.
Неугодовъ А. П. 165.
Нечаевъ А. К. 154.
Нечаевъ А. П. 186
- А. Ф. 83.
- В. А. 180
- И. А. 83.
- М. М. 190.
- П. И. 81, 82 и 85.
Никаноровъ А. Н. 110.
Никитинъ В.С. 197.
Никифоровъ А. А. 58.
- А. К. 25.
Никодимъ игуменъ 126.
Николаевъ Ф. 184.
- П. М. 185.
- А. Д. 84.
- Н. П. 34.
- А. Н. 156.
Николинъ И. П. 112.
Никологорский В. М. 112.
Никольская Е. С. 43.
Никольский 35.
- А. А. 114.
- В. И. 52.
- М. Д. 11.
- М. Я. 154.
- С. А. 43.
- С. 55.
Нилусъ Д. А. 23.
Нина 179.
Новиковъ В. А. 184.
- В. К. 79.
- П. Н. 73.
Новицкий В. С. 22.
- Г. А. 128.
- М. 147 и 152.
Новожиловъ И. В. 72.
Новоселова Е. Н. 167.
Новоселовъ А. Е. 104.
- С. А. 96.
Новосельский А. Д. 104.
Нога А. И. 153.
Носельсонъ С. Г. 174.
Носкова Л. И. 147.
Немковъ И. Е. 100, 102, 103 и 104.
- С. В. 104.
Немковъ С.Е. 100
- А.С. 133
- М.М. 47
- С. А. 37

О

Оболенский Н. И. кн. 26, 75,143, 151.
Оболенцевъ С. А. 14.
Обухова А. Т. 58.
Обуховъ В. В. 160.
Овсянкинъ В. А. 173.
Овчинниковъ Е. М. 33 и 50,
Огарковъ С. В.
Огнева Е. С. 51.
Одинцовъ Н. А. 17, 161 165 .
Озерецковский К. К. 44.
- С. 60.
- И. 139 и 140.
Оленинъ А. А. 12,17,22 и 133.
Олимпиада игуменья 56.
Олехновичъ Ф. Ф. 32.
Олсуфьевъ А. В. гр. 17,119 и 124.
- М. А. гр. 17, 101,102и 105
- Д. А. гр. 51,101 и 105.
Ольшевский П. М. 27.
Органовъ А. А. 75.
- Н. А. 24.
Ординъ Ф. А. 165.
Орловъ А. А. 23.
- Д. И. 32 и 35.
Орлова Н. С. 45.
Орловъ Н. М. 45.
- Н. В. 52.
Орловъ-Давыдовъ С. В. гр. 71.
Орловъ В. Ф. 102.
Орлова М. А. 115.
Орловъ В. Г. 134 и 136.
- И. 178.
- В. А. 186.
Орловъ-Давыдовъ А. В. гр. 194.
- П. Д. 21.
Орлова-Давыдова М. Г. гр. 203.
Орловъ А. М, 154.
- У. В. 43.
- Ф. С. 96.
Орнатский С. Д. 147.
Орехова З. П. 167.
Осиповъ К. В 54.
- Н. О. 146.
- П. О. 37.
Осмининъ Т. И, 166.
Островский Ф.Ф.106.
- Ф. П. 178.
Островъ В. П. 77.
Остроглазовъ В. М. 10.
Остроумовъ И. Ф. 156.
- И. В. 45.
- П. В. 42.
Остроумова Л. Я. 32.
Отрадинский И. И. 48.
- П. И.. 44.
Оттъ М. В. 26.
Отто М. В. 59, 64, 192, 201
- М. Н. 135.
Очаковский Ф.А. 5.

П

Пащенский В. И. 12.
Парусниковъ С. Н. 44.
Панина Н. П. 46.
Паниевъ Г. М. 144.
Пастуховъ Н. И. 51.
Памфиловъ К. Ф.66.
Павловъ В. Р. 68.
- Н. А. 75.
Парамоновъ А. А. 81.
Пафомовъ Н. В. 87.
Панфиловичъ В. В. 91.
Парусниковъ И. 107.
Павловский А. С. 109, 112 и 115,
Патрикеевъ П. П. 119.
Пантелеевъ М. Р. 122-
Парфений 111 и 125.
Паратновъ Н. М. 130.
Пассекъ А. В. 137.
Пантелеевъ К. Ф.148.
Павинъ М. Е. 148.
Павловъ П.И. 174.
Панкратьевъ И. И. 175.
Пантелеева Е. М. 178.
Парашинъ Н. Ф.107.
- П. А. 186.
- Д. В, 185.
Пахомий 157.
Павловъ Е. П. 185.
Паутынский С. М. 171.
Пенкинъ Б. Н. 4.
Печниковъ Я. И. 9.
Петровъ В. П. 12.
Печкинъ Н. И. 23.
Печонтковский Д. А. 24.
Перешивкинъ А. Н. 197.
Перфильевъ С. С. 28 и 38.
Петровъ Г. 30.
- В. П. 38.
Петерсонъ Н. А. 47,
Перловъ Н. С. 48.
Перлова В. А. 52.
Пегасовъ В. П. 120.
Петровь С. П. 120.
Пентюховъ А. С. 128.
Петровъ И. Е. 131.
Петрушенко В. О. 132.
Петровский И. И. 140.
Перфильевъ А. А. 158.
Петровъ А. А. 162, 163 и 166.
Перфильевъ И. А. 169.
Петровъ М. М. 173 и 177.
Петрова М. А. 203.
- Е. А. 203.
Петровъ Н. Н. 108.
Песковский А. Е. 98 и 100.
- С. Е. 98.
Печковский А. А. 105.
Пиленковъ С. М. 6.
Пикуновъ И. В. 109.
Писаревский Н. Н. 111.
Пивоваровъ А. С. 115.
Пискаревъ С. Ф.122 и 123.
Питомцева А. Д. 135.
Писаревъ С. Н. 194,
Плотникова Н. А. 33.
- М. Е. 91.
Плотниковъ М. Н. 92.
Платоновъ К. Н. 92.
Плотниковъ М. Н. 95.
Плевако Ф.Н. 112,
Померавцевъ Н. П. 4.
Полянский А. М 5.
Поздееевъ И. И. 7.
Полетаевъ А. П. 10.
Поповъ П. В. 10.
Погожский И. Л. 11.
Потемкинъ А. И. 12 и 19.
Покровский Н. И. 23.
Поляковъ Н. Н. 23.
- К. А. 85.
Поповъ П. А. 24,
Поспеловъ Н. А. 25.
Подгородниковъ В. В. 25.
Понафидинъ А. С. 27 и 39.
Постникова И. С. 33.
Покровский С. И. 34.
Подпаловъ В. Ф. 35.
Подобедова Е. С. 42.
Померанцева О. С. 44.
Померанцевъ И. И. 45.
Потаповъ А. П. 50.
Поляковъ И. К. 61.
Подшиваловъ Ф.Ф. 63.
Поспеловъ Г. 66.
Попковъ И. Г. 74.
Полонский Л. В. 77.
Погожевъ М. С. 82.
- Н. И. 82.
Пономаревъ И. А. 92, 93 и 94,
Поляниновъ А. Н. 100, 103.
Поливановъ Н. П. 101, 102 и 105.
Померанцева А. Н. 106.
Поповъ Н. В. 111.
Полянский И. Ф. 111 и 114.
Поповъ С. И. 119.
Починовский И. А. 116 и 118.
Поздняковъ А. Н. 116.
Поповъ С. М. 124 и 125.
Поповъ Н. Г. 125.
Подобедовъ А. 126.
Постниковъ Н. П. 137.
Постникова А. П. 139.
Погожева Е. Ф.147.
Посохинъ М. И. 147, 148 и149.
Половинкинъ П. Н. 148.
Погожева Н. И. 153.
Померанцевъ С. С. 153.
Покровский А. И. 154.
Постниковъ И. 154.
Покровский В. 157.
Полянский Н. Н. 159.
Постниковъ А. Н. 159, 161,162 и 165.
Пономаревъ С. В. 168.
Поповъ В. Г. 172..
- Д. П. 175.
- К. Н. 188.
- С. А. 191.
Пошуканисъ В. Ф. 202.
Попова Е. Ф. 203.
Прохоровъ В. В. 7.
Правосудъ Н. Г. 10.
Пржевальский В. М. 12 и 16.
- Е. М. 15.
Прозоровский-Голицынъ А. А. Кн. 16, 72.
Протопоповъ А. С. 24.
Проскураковъ П. С. 32.
Преображенский Д. Д. 47.
Протопоповъ П. М. 74.
Преображенский М. М. 77,
Протодьяконовъ Г. М. 79 и 84.
Пронинъ И. В. 162, 163 и 164.
Преображенский А. 172.
Пржевальский Е. М. 80.
Припусковъ П. М. 81 и 82.
Припусковъ И. И. 83.
Преображенский Н. А. 141.
- А. И. 98.
- И. А. 104.
Протопоповъ К. 126.
- С. 106.
Преинъ Н. И. 108.
Пробатовъ В. А. 151.
Прокинъ Д. С 195.
Прохоровъ Р. П. 195.
Прорьичъ Н. В. 150.
Протопоповъ П. А. 199.
Протасова О. А. 156.
Пузыревский Г. А. 22.
Пушкинъ М. Г. 50.
- А. А. 70 и 72.
Пушкина Е. 73.
Пучковъ П. А. 78,
Пузыревский 105.
- Г. А. 139
Пустынинъ Е. М. 122.
Путохинъ В. А. 199.
Пухликова М. Г. 204.
Пузиновский П. А. 182.
Пешкова Н. А. 52.
Петуховъ К. Н. 140.
Пятницкий М. 107.

Р

Равиновъ Н. В 112
Равский В. В. 26, 95 и 124.
Равинский - Н. В. 149.
Раевский - Г. В. 115.
Рагозинъ С. Н. 8.
- Ю. Н. 9.
Раковъ А. Н. 33.
Рахманина А. В. 106.
Радзимовский В. В. 165.
Радугинъ В. А. 154 и 155,
Рахмановъ Н. А. 153.
- О. В. 45.
Раздеришина Л. Н, 48.
Ратковъ В. Д. 7.
Рафальский Ю. Ю. 8 и 59.
Рачинский Г. А. 1З.
Ральчъ В. С. 18
Ретюнский И. К. 111.
Редлихъ А. А. 159, 161 и 165.
Ростовцевъ
Ретманъ А. Н. 35.
Ремизова З. М. 45.
Редриковъ Л. М. 192 и 196.
Рихтеръ Н. Ф. 16, 22, 28,30, 37. 38 49 102.
Рисовъ А. Д. 44.
Розановъ А. М. 90. и 109.
- С. И. 110.
- М. Е. 122.
- Н. П. 133.
- М. 178.
- М. П. 17.
- М. Г. 35.
- И. Г. 47.
- Г. Т. 47,
- М. Г. 65.
- М. И. 69.
- И. Н. 199.
- В. 204.
- П. И. 48,
- В. Е. 192 и 198.
Розова А. П. 46.
Роерцъ-фонъ Н. А. 75.
Рождественский И. П. 96.
- Н. А. 100.
- Н. 102 и 107.
- М. 107.
Родионовъ С. К. 101.
Роберовичъ З. Я. 113.:
Рождественский Г. 120, 125 и 126.,
Рогозинъ Н. Н. 131, 134 и 137.
Розенбергъ Б. О. 141.
Романовъ П. И. 136 и 137.
Родионовъ И. 173.
Романовъ К. П. 81.
Романовичъ В. П. 193.
Рославлевъ С. С. 17, 143,145,150 н 151.
Росляковъ А. П. 20.
Рогозинъ Н. Е. 30
Романцов С. П. 4.
Ротъ Ф. А. 149 и 155.
Ростовцев А. А. 171.
Родюковъ М. Ф. 177.
Роопъ И. С. 146.
Романова А. О. 51.
Рубцовъ Н. В. 201 203.
Рудницкий И. Н. 87.
Русаковъ Г. Н. 91 и 93.
Рудковский А. Е. 100.
Рукавишниковъ И. А. 110.
- А. А. 124.
- К. В. 12, 16, 31 и 37.
- Е. К. 46.
Руновъ Ф. В. 151.
Рустковский В. И. 162.
Руженцевъ С. С. 189. 187.
Рукинъ Е. Н. 84.
Руткевичъ В. М. 31
Руднева Р. И. 42.
Рудневъ Г. И. 49.
- Н. Г. 42
- В. Е. 52.
Руднева Е. В. 44.
- А. М. 44.
Руссовъ М. П. 48 и 189.
Румянцевъ В. Ф. 49.
- А. Н. 49.
Румянцева З. М. 49.
Рукинъ В. Н. 183.
Рыбаковъ М. Ф. 145 и 155.
Рыжовъ Г. С. 147.
Рыжкова Т. Ф. 155.
Рыбинский М. Г. 163.
- Н. Г. 164,
Рыбицкий Ф.В. 6.
Рыковский В. Р. 24.
Рыбниковъ Н. И. 80.
Редькинъ-Левченко И. П. 49.
Рюминъ П. М. 14, 72. 190,194, 200, 202.
Рюхардъ Г. Д. 46.
Рябцовъ Г. Г. 72-
Рябовъ П. И. 192Источник: http://www.givc.ru/rnb/
Категория: Мои статьи | Добавил: rusgenealogy (23.08.2007) | Автор: Наталия
Просмотров: 4801 | Комментарии: 5 | Рейтинг: 0.0

Всего комментариев: 5
5 omelchuk  
0
Здравствуйте Наталья.
Не могли бы Вы подробнее рассказать о Пучкове П.А., указанном в этом списке, пожалуйста. Есть подозрение, что это предок моей супруги.
Спасибо!

4 rusgenealogy  
0
О Константине Платонове дворянине - стр. 92 -Волоколамский уезд и г. Волоколамск.
Городское общественное управление.
Городские уполномоченные:...
Мещане:.....Константин Николаевич Платонов..

3 avgusta  
0
Здесь в списке по Московской губернии только один Платонов. Мне нужно знать о Константине Платонове дворянине Московской губернии.

2 rusgenealogy  
0
о Платонове?
Что? Где?
Если по Всей Москве - спрашивайте на форуме сайта (посмотрите раздел слева внизу) - в "Запросы" - по соответствующим источникам - задайте свой вопрос: какого Платонова Вам надо - я посмотрю.

1 lydia  
0
Мне необходимо узнать о Платонове. Как это сделать

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск по каталогу

Полезные ссылки

Статистика


Copyright MyCorp © 2006