Наши родные... Вторник
06.12.2022
20:58
Приветствую Вас Гость | RSS Главная страница | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории каталога
Мои статьи [54]
Интересное, но не мной написанное.. [11]
Информация из печатных источников и интернета по теме генеалогических исследований

Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Нормально
4. Ужасно
5. Плохо
Всего ответов: 412

Начало » Статьи » Мои статьи

"Алфавит" - только буква "С"

АДРЕСЪ – КАЛЕНДАРЬ
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

НА 1895 ГОД

(Личный составъ казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій въ московской губ.).

М 0 С К В А,
Типографія Губернского Правления.
І895.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

С
Саблинъ М. А. 14.
Савостьяновъ И. С. 135.
Сазоновъ И. И. 14, 41 и 150
Сазоновъ Л. Н. 13 и 150.
- А. Н. 150.
Сахаровъ А. Н. 135.
- П. А. 149 и 151.
- П. И. 116.
Сахацкий К. В. 119.
Сафоновъ Н. И. 108.
Санкинъ И. К. 103 и 104.
Самуилъ 157.
Савеловъ П. В. 159.
- П. М. 162.
- М. М..163
- М. М. 163.
Савинъ М. М. 163.
Самаринъ Ф. К. 165.
Сапельниковъ М. М. 164.
- А. В. 167.
Саввиннский А. И. 171 и 174
Садовский А. И. 190.
Садковский С. П. 199.
Салтыковъ С. В. 201.
Сарыевский А. 204.
Сахаровъ В. С. 173.
Садовниковъ П. Н. 127.
Самаринъ Д. Ф.124.
Саврасовъ Н. П. 113.
Саврасова А. П. 113 и 114.
Савельевъ Д. С. 91.
Самаринъ А. И. 85.
Сапелкинъ И. С. 82.
Сазыкинъ С. Д. 82.
Садиковъ С. Е. 81.
Саргина Н. 73.
Саргинъ И. М. 72.
Самаринъ А. Д. 70 и 75,
Саратовский Е. И. 68.
Садовъ М. А. 67..
Сатаровъ А. Н. 63 и 66.
Самаринъ С. Д. 14, 57, 61.
- Ф. Д. 12, 16, 22 и 61,
Садковский А. М. 49.
Сапожниковъ В. Г. 38.
Сажинъ И. В. 33,
Сахаровъ Ф. А. 25.
Сахаровъ В. Н. 25.
Самойленко-Маиджаро 18.
Саврасовъ Н. П. 115.
Сазоновъ Л. Н. 18.
Саиарпнъ П, М. 6.
Савинъ П. И. 4.
Сатотъ Н. С. 4.
Сварнчевский Ф. Н. 25.
Святославовъ А. Ф.5.
Светковъ 73.
Свешникова М. Н. 51.
Светаевъ А. В. 108.
Свищевъ А. Д. 147.
Свистуиовъ И. П. 58.
Свечниковъ И. Н. 152.
Светлаевъ С. Ф. 154.
Сергеевичъ Н. И. 4.
Семичевъ М. П. 8.
Селигеровъ И. Ф. 59, 63 и 64.
Сергеевъ С. Т. 10.
Серебрянский Г. Г. 15,
Сергевский П. Н. 19 н 20,
Селуяновъ А. С. 145.
Сергеевъ Н. В. 17 п 21.
- И. К. 48.
Сербскиий С. П. 81 и 85.
Сергий архим. 97.
Селиверстовъ Е. 0, 121.
Селецкий С. С. 102.
Серафима игуменья 107.
Селиваиоьъ К. М. 196 н 202.
Селицкий С. С. 108.
Селезневъ М. Т. 75.
Серебренинковъ И.И. 108 и 109.
Семеновъ М. К. 122. .
Семеновъ Е. С. 131 и 197.
- В. М. 133,
Сененченко М. С. 52.
Сергеевъ А. С. 134.
Серебряковъ Г. Ф. 131.
Семеновъ В, А. 138.
- С. Ф. 165.
Сергеевскй А. Ф. 154.
Сенчаговъ Ф.И. 127.
Сенчуковъ Н. Н- 193.
Сергеевъ И. С 184.
Сергеевъ Д. А. 203.
Сионовъ А. М. 198 и 200.
Синьковский Н. И. 5.
Синицынъ А. И. 51.
Симоненко К. Ф. 19.
Синибатовъ П. П. 21.
Сидоровъ С. Г. 33.
Симоновская Н. П. 46.
Симплицкий Н. Ф. 65.
Сидоровъ В. М. 81.
- А. С. 72.
Сиверсъ-фонъ Г. К. 78.
Силелобовъ А. А. 82.
Симановский В. П. 164 и 167
Сидельниковъ А. М. 83.
Сидоренковъ С. Н. 46.
Сипягннъ Д. С. 90 и 94.
Сидоровъ А. А. 192.
Ситкинъ А. А. 122.
Силуанова Е. С. 42.
Сивяковъ И. Г. 149,
Сидоровъ П. Н. 69.
Сироткинъ Н. 178.
Симашко Д. В. 189.
Скрябинъ А. А. 8.
- П. А. 18.
Скорняковъ С. Я. 17.
Скворцова С. К. 42.
Скобкинъ Г. С. 46.
Скворцовъ П. М. 47.
Скворцова Е. А. 49.
Скворцовъ А. П. 57.
Скибневский А. И. 62
Скучалинъ И. А. 63.
Скворцова А. А. 66.
Скворцовъ Ф. Ф. 85.
Скородуыовъ И. П. 90.
Скворцовъ М. С. 125.
Скоковъ А. Ф.136 и 137.
- М. Ф. 136.
- Н. М. 136.
Скорияковъ А. Я. 143 и 145
- С. Я. 145.
Скворцовъ П. С. 153.
Скворцовъ С. М. 185.
Слепневъ П. К. 6.
Смирновъ Н. Е. 6.
- М. Н. 13.
- М. Г. 16.
- Д. К. 25.
- Н. А. 27 и 42.
- И. В. 42 51.
- И. П. 43.
- С. Н. 45.
Смирнова А. А. 46, 47.
Смирновъ П. А. 47, 62, и 63.
- Р. С. 49.
- А. И. 52.
- В. А. 53.
Смольяниновъ К. А. 63,
Смирновъ 65.
Смирницкий В. Е. 74.
Смирновъ С. В. 74.
- В. Е. 78 и 80.
Смердинъ Н. П. 92 и 93.
- И. П. 93
Смольяниновъ Ф. В. 99.
Смородинъ С. Д. 105.
Смирновъ А. Д. 101.
- И. А. 106.
- Н. В. 108.
- А. С. 110.
- М. И. 112 и 113.
- А. Н. 112 и 114.
- Н. А. 120
- И. В. 129.
- С. С. 133.
- Н. П. 141.
Смирнова М. Д. 156.
- С. 166.
- Н. О. 176.
- П. С. 180.
- И. М. 183.
- А. А. 52 и 193. .
- Н. С. 201.
- П. И. 202.
Снигиревъ И. С. 102.
Снегиревъ А. И. 154.
Собещанский А. П. 3,
- Д. П. 9
Соколовъ А. Г. 3.
Соловкинъ С. В. 8.
Соловьевъ С. В. 9.
Соколовъ И. Г. 9.
Сорокоумовский П. П. 20.
Соришъ В. М. 25.
Соболевъ Н. Н. 26.
Соколовъ В. Н. 28.
- Л. М. 37.
Соловьева Н. И. 43.
Соколовъ П. П. 43.
- А. А. 44.
Соколова А. И. 44.
Соколовъ Н. М. 45.
Соловьева А. Ф. 47.
Солодовниковъ А. Д. 49,
Соколова Е. И. 52.
Соловьева А. А. 52.
Соколовъ Н. 55.
- И. 55.
Соповъ М. А. 59, 61, 62 и 63
Соколовъ И. И. 60.
Соболевъ Н. И. 63
Соколовъ Ф. А. 64.
- А. И. 66.
- В. Н. 68.
- И. П. 74.
Соловьевъ М. 76.
- П. М. 77.
Соколовъ П. И. 79.
Соловьевъ Н. В. 79
Соколовъ Н. 86.
Соколова А. И. 81
Соловьевъ Н. Ф. 84.
- Н. В. 85.
- Н. 86.
- З. Е. 91.
Советова С. А. 96.
Соколовъ С. А. 96.
Соколовъ А. И. 96.
- Н. П. 100.
Соболевъ Е. Г. 103.
Соколовъ И. К. 109 111.
Соколовъ В. А. 110.
- С. П. 111,
Сокольский С. А. 112.
Соловьевъ С. М. 112.
Соколовъ П. П. 111.
- В. А. 115.
Сокольский С. А. 114.
Сологубовъ И. Г. 121.
Соколовъ С. Н. 125.
Соболевъ М. Ф.129.
Соколовъ В. В. 133.
- А. В. 134.
Соболевъ А. В. 136.
Соколовъ Н. Е. 137.
- В. В. 138 и 139.
- И. Е. 145 и 146.
Соловьевъ Я. Я. 155.
Соловьева Л. Я. 155.
Соколова Е. А. 156.
Соболевь С. 160, 162, 166 и 168,
Соколовъ А. А. 171 и 177.
- В. Е. 176.
Сокольский С. 182, 184 и 189.
Соколовъ И. 188,
- Г. Н. 189.
Солдатовъ И. И. 195.
Соколовъ Н. А. 200.
- М. Г. 202.
Соболевъ И. 204.
Спечинский В. А. 30.
Спиридовичъ А. И. 33
Сперанский С. А. 79.
- И. С. 98.
Спасский А. А. 111.
Страховъ С. Н. 4
Станиславский А. А. 9,
Стремоуховъ Д. П. 26.
Ступинъ Н. Н. 27.
Стерлиговъ С. Ф. 29.
Стельмаховичъ М. Е. 32.
Стародубовъ П. М. 33.
Станиславлевъ Г. С. 43.
Станицкий С. Е. 70.
- Н. Е. 71 и72.
Стефановский И. А. 74.
Стрепихеевъ М. М. 83.
Страховъ И. М. 87.
Стеблевъ И. А. 88, 91, 95 96, 97.
Старшиновъ Е. И. 94 и 95.
Страховъ С. И. 96.
Строгановъ И. А. 111.
Стромынцевъ Н. А. 115.
Стражевъ И. М. 114.
Стариченковъ П. В. 121,
Стельмаховичъ П. П. 129.
Степанова Е. М. 136.
Стельмаховичъ А. П. 152..
Станкевичъ А. Ф. 16,
Строгановъ И. А. 164.
Стомировский К. Л. 176.
Столица Н. И. 180.
Стрелковъ Н. В. 182 и 185,.
Степановъ А. М. 192 и 193..
Строганова Л. А. 196.
Студницынъ М. А. 199.
Степанова Л. М. 203.
Сузинъ В. Л. 9.
Сусловъ Я. Я. 10.
Сумбулъ Л. Н. 16.
- Э. Н. 23.
Сумароковъ В. Ф.17.
Суетина Ф. Л. 53.
- Н. А. 53.
Суриковъ Д. М. 55.
Субботинъ Ф. О. 102,
Сущинская О. В. 106.
Сумароковъ В. Ф.119.
Субботинъ Н. И. 115.
Суховъ В. С. 127.
Суворовъ И. А. 136 и 137.
Сущевъ М. Е. 173.
Сычевъ А. Н. 9.
Сычева М. В. 47.
Сычевъ В. Г. 50.
- М. А. 102, 108 и 115.
Сычева М. Н. 113.
Сычевъ М. Л. 147.
Седовъ Ф. А. 42.
Седова М. И. 106.
Седлакъ И. М. 151.
Сериковъ Н. Д. 195,197 и 198.Источник: http://www.givc.ru/rnb/
Категория: Мои статьи | Добавил: rusgenealogy (23.08.2007) | Автор: Наталия
Просмотров: 3272 | Рейтинг: 0.0

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск по каталогу

Полезные ссылки

Статистика


Copyright MyCorp © 2006