Наши родные... Вторник
06.12.2022
21:14
Приветствую Вас Гость | RSS Главная страница | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории каталога
Мои статьи [54]
Интересное, но не мной написанное.. [11]
Информация из печатных источников и интернета по теме генеалогических исследований

Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Нормально
4. Ужасно
5. Плохо
Всего ответов: 412

Начало » Статьи » Мои статьи

"Алфавит" - часть 4, (Т-Ф-фита) окончание.

АДРЕСЪ – КАЛЕНДАРЬ
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

НА 1895 ГОД

(Личный составъ казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій въ московской губ.).

М 0 С К В А,
Типографія Губернского Правления.
І895.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Т.

Талицкий Н. В. 19.
Талызинъ П. А. 23.
Талицкий Н. В. 24.
Татариновъ В. В. 28 и 38.
Талатуевъ П. И. 45.
Таде Я. Ф. 68.
Тальзинъ А. А. 72 и 76.
Татарский И. А. 111.
Тарасовъ А. И. 173.
Тарновский А. К. 191.
Танагель А. Д. 193.
Тарновский. 200.
Терский К. В. 6.
Телегинъ Д. В. 15.
Телесницкий В. А. 26.
Тешъ П. П. 36.
Терновский А. А. 46, 47 и 64.
Терюхинъ Н. Ф. 169.
Терновский И. И. 118.
Тезиковъ В. И. 118.
Тихоновъ П. А. 30.
Тихменевъ С. Н. 37.
Тихомировъ Н. И. 46 и 49.
Титовъ Д. П. 63.
Титовский И. В. 74.
Тихеевъ В. И. 78, 80 и 84.
Тимофеевъ Н. И. 86.
- Ф.Т. 100,102 и 103.
Тихомировъ И. Д. 95 и 96.
- А.П. 100, 198 и 199.
- Н. И. 112.
- Д. Н. 114.
- И. К. 158.
- М. Н. 114.
- П. 189.
Тихонъ, епископъ. 126.
Тихоновъ С. А. 137.
Тихомирова. А. И. 196.
Тихомировъ С. П. 198.
Тимченко В. А. 198,
Тиникинъ М. В. 197.
Тободинъ А. А. 23.
Тороповъ В. А. 23.
Толмачевъ В. В. 105 и 110.
Толстой Г. А. 115.
Толкушевъ П. Е. 176.
Толмачовъ М. С. 184.
Толоконниковъ С. Г. 195.
Травинъ И. И. 161.
Тропаревский К. И. 4.
- С. К. 7
Трубецкой П. Н. кн.12,14, 37, 45, 50.
Трушевский Н. И. 19.
Третьяковъ П. М. 20.
Треухъ. 29.
Травина А. П. 42.
Трубникова Е. Г. 43.
Третьяковъ М. В. 50.
Третьякова А. М. 50.
Троицкий А. К. 50.
Троицкий М. С. 79.
Трейеровъ А. И. 83.
Троицкий В. 86 и 167.
Трубецкой И. Н. 91.
Третьяковъ С. М. 153.
Трусовъ А. И. 176.
Трутовский С. К. 199.
Туркестановъ И. П. 6.
- А. П. 30.
Тубенталь К. К. 29.
Тумановъ П. Н. 30 и 38.
Тученгольдъ А. Я. 34.
Тучковъ П. А. 80.
Туторский Г. А. 133.
Туровъ С. Д. 133, 138 и 140.
Тулинова Е. В. 156.
Тельновъ Я. Н. 67.
Тютинъ А. Г. 82.
Тютчевъ И. Ф.105.
Тябликовъ А. И. 137.
Тяжеловъ С. А. 133
Тютинъ Е. А. 163,164,166 и 168.
- А. И. 163.
- Д. А. 164

У

Уарова А. И. 106.
Уаровъ А. А. 168.
Угрюмовъ А. П. 182.
Уваровъ Ф. А. 162 и 165.
Уварова П. С. 167.
Удачина Е. Е. 93.
Уклонский С. 97.
- М. А. 186.
Ульяновъ И. А. 195.
Ульянинъ Ф. А. 191 и 194.
Ульянинъ А. А. 141.
Уразовъ Д. Д. 16.
Урусовъ В. П. кн. 5.
- Н. А. кн. 18.
Усановъ Н. М. 118 и 120.
- А. А. 171.
Усманъ И. С. 103.
Успенский М. 166.
- А. Е. 9.
- С. В. 42.
- П. Я. 48.
- П. М. 51.
Успенская П. А. 21.
Успенский В. М. 59.
- А. С. 65.
- П. М. 112 и 114.
- А. В. 202.
- Г. Е. 199
Устинский Н. И. 188 и 189.
Устинская В. Н. 189.
Устиновъ А. М. 4.
Ушакова М. И. 98.
Ушаковъ Н. А. 73.

Ф
Фаворский 34.
- Н. И. 37.
Фадеевъ И. Е. 109.
Фалеевъ Н. Г. 6.
Фальцфейнъ А. И. 77 и 79.
Федоровъ Е. С. 110.
Фекличевъ В. В. 44.
Фелицынъ А. Н. 106.
Фелицынъ Д. Н. 180.
Фелофея игуменья. 168.
Ферапонтовъ С. С. 32,
Фетисовъ И. Ф. 197.
Филатовъ М. Ф. 32.
- И. Н. 87.
- И. З. 44.
- А. Ф. 137.
- Н. Т. 129.
Филатьева З. В. 202.
Филипповичъ Г. А. 19.
Филипповичъ В. И. 178.
Фнлипповъ М. Н. 5.
- А. А. 60.
Филько Г. П. 26.
Финиковъ М. X. 47.
Фирсовъ М. М. 32.
- А. А. 131, 132, 134, 135.
Фирсановъ А. А. 197.
Фланденъ Ц. А. 6.
Флерина Н. В. 85.
Флеровъ Н. Н. 118.
Флоринский С. Ф. 123.
Флейтеръ В. Н. 150.
Фонъ-Визинъ С. И. 130. 133, 138.
Фокинъ И. Ф. 184 и 187.
Фогель А. Ф. 72,
Фон-Вендрихъ Н. К. 16.
Фонъ-Штейнъ П. Ф. 15.
Фроловъ А. В. 185, 186 и 187.
- А. Т. 8,
- А. Н. 11.
Фроловский М. С. 10.
Фрыгинъ Ф. И. 31.
Фудель И. И. 9.

Х
Хавская А. П. 47
Хавский Е. П. 144.
Халанский А. Г. 125.
Халютинъ И. Н. 23.
Харламовъ Е. А. 23.
Хвостовъ С. А. 190.
Херодиновъ А. Н. 5.
Херсонский П. В. 112 и 113.
Хиринъ М. П. 9.
Хлебниковъ И. М. 155.
Хмелевский В. Л. 5.
Хмелевъ Н. Н. 17, 194, 196, 198 и 200.
Ходневъ В. А. 21.
- В. С 13,
Холмакова Е. Е. 43.
Холмский А. С. 102.
- Ф. А. 17.
Холмогоровъ Н. 178.
- С. 126.
- С. И. 52.
Холодаевъ К. М. 82.
Холостовъ С. Е. 174, 175 и 178.
Хомутинниковъ И. Е. 82.
- Ф. Е. 81 и 82.
Хорошевский С. С. 34.
Хотяинцева А. Е. 48.
Хохловъ Н. Н. 172.
Хроповъ С. С. 127.
- Ф. Д. 123.
Хрустачевъ А. Ф.108.
Хуторевъ А. В. 195.

Ц
Цеге-фонъ-Мантейфель А. П. 195, 200 и 201.
Цейнеръ Н. Я. 185.
Целишъ С. Н. 26.
Цветаевъ Н. П. 9 и 10.
Цветковъ И. А. 39 и 45. .
- Н. И. 42.
Цветкова А. И. 45.
Цветковъ В. Д. 50.
- К. М. 53.
- И. 55.
Цветихинъ Н. В. 57.
Цветковъ П. Н. 73 и 110.
- П. И. 114.
Цветаевъ К. 157.
Цветковъ П. 189.
Цитовичъ К. Ф. 32.
Цубербиллеръ В. В. 165.
Цыпленковъ А. Н. 173.
Цыринъ И. С. 67.
Цепринский-Цекавый К. В. 68

Ч
Чеботаревъ Д. А. 19.
Чебышевъ Л. Н. 87.
Чекаловъ П. К. 9.
Чековский В. П. 169.
Челнокова В. К. 47.
Челноковъ М. В. 18.
Чельцовъ В. Е. 194,196 и 200
Чемадуровъ Н. Я. 26.
Червяковъ К. Я. 196.
Черкасовский П. И. 131.
Черкасовъ К. А. бар. 183.
Черкасовъ Н. Г. бар. 170 и 172
Черкуновъ Н. А. 146 и 149.
Чернавская Е. Н. 119.
Черниковъ Ф.И. 89.
Черновъ М. Д. 197 и 198.
- И. Н. 199.
- М. Е. 135.
Черногубова М. К. 45.
Чернопятовъ В. М. 8,
Чернохвостовъ С. М. 108.
Чернышевъ Д. М. 134.
Чернявский Е. Д. 7.
Четвериковъ Д. И. 61 и 65,
- М. А. 7.
Четуновъ И. И. 59 и 65.
Чеховъ А. П. 194.
Чижевъ С. А. 3. 119.
Чижъ Б. Ф. 31.
Чикинский И. К. 83.
Чирвинский Н. Г. 62.
Чирьевъ В. П. 105.
Чистяковъ П. Е. 19.
Чистяковъ И. М. 186.
- М. И. 73.
Чистяковъ Н. И. 65.
- Р. И. 166.
Чифчиевъ И. И. 73.
Чичеринъ В. А. 63.
Чихачевъ Я. С. 183.
Членовъ Г. Г. 36,
Чудаковъ П. А. 123 и 127.
- С. А. 128.
Чулковъ В. В. 88.
Чуприковъ П. К. 149.
Чуриновъ Ф.Г. 123.
Чуркинъ И. Н. 174 и 175.
Чуфаровский И. А. 122.
Чучковъ С. З. 92 и 94.
Чучковъ И. Ф. 92.

Ш
Шаврова Е. А. 202.
Шалимовъ Н. И. 104.
Шамонинъ Н. Н. 112.
Шамшинъ А. И. 20.
Шанявский А. А. 91.
Шапошниковъ В. К. 42.
Шапошниковъ П. Ф, 149 и 154.
Шаховской И. И. 16, 30, 37 и 39
- В. А. 90.
- С. И. 191.
- И. Ф. 194.
Шаховцевъ. 104
Шварцъ П. А. 132.
Шведова А. И. 49.
Шведовъ П. С. 149.
Швенцеровъ А. А. 62.
Шебановъ В. И. 120.
Шевелкинъ Е. И. 67.
Шейнъ М. Я. 136.
Шелонский Н. П. 85.
Шеппингъ В. Д. бар. 4 и 15.
Шереметева Е. П. 178. :
Шереметевская Е. А. 110.
Шереметевский А. И.. 124.
- П. Д. 8.
Шереметевъ С. Д: гр. 17, 47, 172 и 177
Шереметевъ А. Д. гр. 145.
- В. Б. 4.
Шестаковъ С. Н. 198.
Шестовъ А. П. 74.
Шестовъ П. А. 81.
Шибаевъ И. А. 197 и 199.
Шигинъ С. И. 178.
Шидловский А. А. 71 и 76.
Шилов А.А. 16
Шиманский В. А. 27.
Шиповъ Ф. Н. 177.
- Д. Н. 12, 16, 18, 90 и 94.
Шиповъ-Шульцъ С. А. 90 и 94
Широкогоровъ Н. 55.
Ширяевъ П. В. 121.
- А. Я. 24.
- В. Т. 38.
Шишкинъ А. В. 163 н 164.
- В. В. 163.
Шишковъ А. Г. 146.
Шкоттъ Н. Я. 10.
Шкаринъ Е. А. 149.
- Д. А. 149
Шленовъ П. В. 90.
Шлиппе А. К. 14 и 77.
- В. К. 79.
Шляховъ С. Е. 197.
Шмелевъ П. Н. 102.
- Г. Н. 202.
Шмидтъ К. Ф. 26.
Шнейдеръ А. Ф. 17, 18, 194 и 200.
Шоринъ Д. И. 102.
Шостьинъ А. П. 111.
Шохина М. А. 92.
Шпееръ В. В. 8.
Шраммъ К. Ф. 18.
Штаденъ Г. А. 59 и 66.
Штаниковъ Е. Н. 133 и 136.
Штейгель Е. Е. 152.
Штернова Л. И. 153.
Штефко А. А. 67.
Шубинъ П. Я. 106.
Шумилинъ П. И. 25.
Шумовский П. М. 97
- К. А. 194
Шумовъ Г. Ф. 45
Шумовъ В. 76
- И. И. 152
- П. П. 203, 204
- Н. В. 146
Шуруповъ А. В. 60
- В. И. 160 и 162
Шухвастовъ И. Ф. 51

Щ
Щаповъ С. Я. 127.
Щербовский А. У. 161.
Щегловъ Н. Н. 46.
- М. Д. 47.
- В. А. 71.
- М. А. 87.
Щеголевъ М. Г. 10.
- П. П. 180.
Щербатовъ Н. С. кн. 29.
- А. А. кн. 79 и 80.
- А. Г. кн. 80, 183 и 187.
Щербаковъ С. С. 135.
- А. Ф.198.
Щекинъ П. С. 63.
- В. П. 66.
- Н. Г. 177.
Щепкинъ Н. Н. 16.
- М. П. 17 и 145.
- И. П. 175.
Щечилинъ А. П. 74.
Щербаковъ А. Ф.185.

Э
Эбергъ А. А. 160.
Эвальдъ Н. В. 147, 149, 150 и 154.
Эвертъ Н. С. 77.
- С. Е. 81
Эйлеръ А. А. 16, 90 и 94.
Эммаусский В. Ф. 25.
Энгелейко К. С. 142
Эсауловъ Н. Н. 10
Эстинъ С. И. 101

Ю
Юрасовъ Н. Я. 50
Юркевичъ Ф. Г. 72
Юшковъ С. С. 164

Я
Яблоковъ А. П. 115.
- А. В 196.
Явленский В. П. 15 и 16.
Якубовский В. К. 24 и 150
Ягелло Ф. Я. 23.
Языковъ С. М. 26.
- Г. Г. 88.
- И. В. 130.
Якобсонъ Г. К. 109.
Яковлева М. В. 48.
Яковлевъ М. Я. 53.
- А. Г. 68.
- М. С. 69 и 70.
- С. 74.
Яковлевъ-Бобровский И. Н. 108.
Яковлевъ С. Д. 149.
- Н. И. 169.
- Н. Г. 181, 182, 183 и 188.
- П. А. 190.
Якубовъ М. М. 149.
Якунчиковъ В. В. 81, 84 и 85,
Якунчикова М. Ф. 42.
Яновъ В. А. 15, 17, 160 и 194.
Янушевский Г. А. 151.
Яньшинъ И. Г. 202.
Ярцевъ С. М. 99.
- П. К. 116.
Ярыгинъ В. П. 176.
Ястребовъ А. Э. 11.
Яхонтовъ А. Г. 185 и 186.
Яцунский В. С. 146

Ф( фита)

Фаворский А. И. 112
Федоровъ В. А. 203.
- И. И. 121.
- И. Ф. 123.
- В. Г. 4.
Федоровъ И. Ф. 66.
- Ф. П. 193.
- П. Ф. 136.
Федотов. С. Ф. 7.
Феофанъ архим. 107.
Фоминский В. Е. 115
Фоминъ В. Г. 149Источник: http://www.givc.ru/rnb/
Категория: Мои статьи | Добавил: rusgenealogy (23.08.2007) | Автор: Наталия
Просмотров: 3933 | Рейтинг: 0.0

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск по каталогу

Полезные ссылки

Статистика


Copyright MyCorp © 2006